Usluge prehrane za starije osobe u Domu

Usluge prehrane u domu Majka Marija Petković
Uz tri redovna obroka serviraju se i dopunski obroci dva puta dnevno. U usluge prehrane također spadaju i jednostavnije dijete koje se pripremaju svakodnevno prema naputku liječnika (neslana, za dijabetičare ukusna dijeta).

Komisija za jelovnik sastoji se od četiri člana i to: glavna kuharica, glavna sestra, socijalna radnica i predstavnik korisnika.

​Komisija se sastaje jednom mjesečno, te se o njezinom radu vodi zapisnik.

Svaka tri mjeseca kontrolira se mikrobiološka ispravnost hrane.