DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJEM U DOM

 1. ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ / MOLBA  (navesti osobne podatke, bračno stanje, broj djece, školsku spremu, iznos mirovine, obveznika plaćanja razlike smještaja ukoliko je potreban, zdravstveno stanje, razloge smještaja u Dom te adresu i broj telefona za kontakt)                                                                                                                                                                             Zahtjev za smještaj
 2. PRESLIKA RODNOG LISTA
 3. PRESLIKA DOMOVNICE
 4. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE
 5. PRESLIKA ZDRAVSTVENE ISKAZNICE I ISKAZNICE DZO
 6. LIJEČNIČKA POTVRDA ZA PRIJAM U DOM – IZDANA OD IZABRANOG LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE (ne starija od 20 dana)  Liječnička potvrda
 7. PRESLIKA VAŽNIJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE
 8. PRESLIKA ZADNJEG ODRESKA OD MIROVINE
 9. RJEŠENJE O SKRBNIŠTVU ZA OSOBE POD SKRBIŠTVOM
 10. IZJAVA O PLAĆANJU OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA (donijeti kod potpisivanja Ugovora o smještaju)      Izjava o plaćanju
 11. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE SOLIDARNOG OBVEZNIKA PLAĆANJA (ukoliko postoji)

NAKON DOSTAVE POTREBNE DOKUMENTACIJE KOMISIJA ZA PRIJEM I OTPUST KORISNIKA DONOSI ODLUKU O PRIJEMU U DOM.

NAKON POZITIVNE ODLUKE O PRIJEMU POTPISUJE SE UGOVOR O SMJEŠTAJU. PRI POTPISIVANJU UGOVORA POTREBNO JE DONIJETI IZJAVU O PLAĆANJU OVJERENU KOD JAVNOG BILJEŽNIKA.

Napomena:

* nakon predaje zahtjeva za smještaj i ostale dokumentacije potrebno je socijalnom radniku u Domu javiti svaku promjenu, posebno promjenu zdravstvenog stanja te mu se redovno javljati (jednom godišnje)