EVO OPET NOVA INVENTURA DOŠLA
JOŠ JE JEDNA GODINA PROŠLA.
I OPET SU BILE VELE MANE
I ZA MALE I ZA ONE STARE.
POVRGA JE SVE STARE UŽANCE
ZABORIVI NA MUNDE I TANCE.
ŠTO JE OBEĆA OSTI JE SA STRANE
OBEĆANJE, LUDEN RADOVANJE!
NOVA MODA, NOVI SARTADELI
POPULALI TABLETI I MOBITELI.
NIKO S NIKIN VIŠE NE ĆAKULA
NEGO PRSTON PO EKRANU PITURA.
SVE SU VIJESTI KI KRONIKA ČRNA
A ZA OBID U ZLICI JE SALMONELA.
OTROVANE ZEMJA, ARIJA I VODA
ZA PROMINE MOLIN SAMO BOGA.
MALO MIRA DA NAN SE POVRATI
OVI GREŠNIK DA SE PRIOBRATI.
DA NAN BUDE LUMPARI I RIBE.
ZDRAVA VODA DA TOČI IZ PIPE.
PRŠURATE I KRAFNE OD ZDRAVE ŠENICE.
JOŠ JE TEGA, ALI NEĆU VIŠE,
VRUĆE MI JE I TEŠKO SE DIŠE.
VEĆ JE VRIME DA NAS FREMA TANĆAT
SUDITE GA, MIN ĆEMO VAN LAJKAT!