Dom za starije osobe Majka Marija Petković nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Doma Majka Marija Petković koje se nalazi na adresi: marijapetkovicdom.com

Stupanj usklađenosti

Instalacijom opcija za promjenu veličine i vrste fonta, promjenu kontrasta i promjenu boje pozadine izvršena je dodatna prilagodba mrežnog sjedišta marijapetkovicdom.com u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Mrežno sjedište marijapetkovicdom.com većinom je usklađeno sa Zakonom osim nekih manjih neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Razlozi zbog kojih bi određeni dio sadržaja na ovoj web stranici mogao biti nepristupačan su sljedeći:

  • ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • pojedine vrste datoteka ( .doc, .xls) dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
  • neki izbornici s poveznicom se otvaraju prelaskom umjesto klikom
  • nije moguće u potpunosti kretanje kroz sadržaj stranice tipkovnicom

Dom za starije i teško bolesne odrasle osobe Majka Marija Petković radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti s ciljem usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Dom za starije osobe Majka Marija Petković, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem različitih dostupnih alata te vanjskom procjenom.

Izjava je zadnji put preispitana 25. listopada 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Dom za starije osobe Majka Marija Petković.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Doma Majka Marija Petković korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: dom.m.m.p@email.t-com.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi: pristupacnost@pristupinfo.hr