Dom  Majka Marija Petković

Dom  “Majka Marija Petković” osnovan je Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te pruža usluge smještaja i njege za starije i nemoćne osobe.

S radom je započeo 1. studenoga 2007. godine.

Dom u sklopu smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti i aktivnog provođenja vremena starijim i nemoćnim osobama. Smještaj se može priznati kao privremeni sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i dugotrajni.

Dom je jedinstvena organizacijska cjelina bez posebnih organizacijskih jedinica.

Kapacitet Doma omogućava smještaj 49 korisnika o kojima skrbi 34 zaposlenika.

Na prvom katu smješteni su pokretni korisnici i to u 16 soba od kojih  je sedam jednokrevetnih i devet  dvokrevetnih. Nepokretni i teže pokretni korisnici smješteni su na drugom katu u ukupno 17 soba od kojih je deset jednokrevetnih i sedam dvokrevetnih. Sve stambene jedinice imaju balkon, garderobni predprostor i kupaonicu.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, dugotrajni smještaj priznaje se funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Smještaj u Dom se realizira temeljem Rješenja o smještaju upućenog od nadležnih  Hrvatskih zavoda za socijalni rad prema mjestu prebivališta zainteresiranih stranaka.