Briga o zdravlju, njega i održavanje osobne higijene

Dom za starije osobe Marija Petković Blato - Briga o zdravlju
Zdravstvenu zaštitu u Domu za starije i nemoćne osobe provodi medicinsko osoblje Doma prema naputcima i zdravstvenom pregledu liječnika opće prakse. Po hitnom pozivu liječnik dolazi u ustanovu.

Briga o zdravlju i njega korisnika organizirana je kroz rad Odjela njege i brige o zdravlju i pomoći i njege u kući. Nositelji ovog dijela rada su medicinske sestre (5) i njegovateljice (9) čiji je rad organiziran u tri smjene.

Usluge brige o zdravlju i održavanju osobne higijene uključuju:

 •  brigu o fizičkom i psihičkom stanju korisnika, te zadovoljavanju osnovnih životnih potreba
 • osiguravanje pratnje pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga
 •  kontinuirana suradnja s izabranim liječnicima opće medicine u Domu zdravlja dr. Ante Franulović, zubnom ordinacijom, oftamološkom ordinacijom, i drugim spec. ordinacijama
 • vođenje korisnika na liječenje, odlasci u posjete, te kontaktiranje odgovornih liječnika u vezi njihovog zdravstvenog stanja
 • vođenje brige o redovitom uzimanju propisane neurološke i druge terapije korisnika
 • vođenje brige o pravovremenoj nabavci lijekova, pelena i sanitetskog materijala
 • vođenje brige o pravilnoj prehrani i težini korisnika
 • provođenje raznih cijepljenja  korisnika, te drugih potrebnih pregleda
 • kontaktiranje obitelji i skrbnika korisnika o njihovom zdravstvenom stanju, kao i pri njihovom odlasku kući
 • ukazivati korisnicima, ali i svim radnicima, na važnost higijene kao osnovne prevencije od raznih bolesti
 • imati uvid o redovitim pregledima korisnika i radnika (sanitarne knjižice)
 • međusobna suradnja sa svim službama Ustanove u cilju što uspješnije zdravstvene zaštite
 • vođenje brige o inventaru ambulante, te dopunjavati ambulantu potrebnim medicinskim pomagalima i namještajem
 • vođenje računa o redovitom vođenju propisane dokumentacije i evidencije