Radno-okupacijska terapija
Radno-okupacijska terapija u Domu  se provodi kao skup aktivnosti organiziranih u svrhu pomoći osobama s ciljem očuvanja i podizanja kvalitete življenja, usvajanja novih znanja, vještina i navika, te posebno povećanja samostalnosti pojedinca na svim područjima ljudskog življenja.

Svrha radno-okupacijske terapije je dvojaka i to:

 1. Terapijska – kojom se djelomično mogu povratiti izgubljene sposobnosti
 2. Preventivna – kojom se radi na očuvanju preostalih sposobnosti koje bi se uslijed neaktivnosti izgubile
Vrste radnih aktivnosti:

RADNO-OKUPACIJSKE AKTIVNOSTI

Organizirat će se kroz:

 • izradu ručnih radova
 • likovno izražavanje (crtanje, oblikovanje s glinom, oblikovanje s fimo masom)
 • glazbeno izražavanje

KULTURNO-ZABAVNE AKTIVNOSTI

Organizirat će se kroz:

 • obilježavanje raznih blagdana, spomendana i rođendana
 • razna gostovanja, društvene igre i izlete

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI

Organizirat će se kroz:

 • održavanje cvjetnih površina
 • tjelesnu vježbu
 •  ispomoć u njezi
 • pomoć u raznošenju pošte
 • pomoć u raznošenju rublja
 • pomoć u održavanju čistoće u ustanovi

VJERSKE AKTIVNOSTI

 • sveta misa
 • ispovijedi
 • blagoslov doma
 • molitva krunice