Radno-okupacijska terapija u Domu  se provodi kao skup aktivnosti organiziranih u svrhu pomoći osobama s ciljem očuvanja i podizanja kvalitete življenja, usvajanja novih znanja, vještina i navika, te posebno povećanja samostalnosti pojedinca na svim područjima ljudskog življenja.

Dom za starije osobe Marija Petković Blato - Radno-okupacijska terapija

Svrha radno-okupacijske terapije je dvojaka i to:

 1. Terapijska – kojom se djelomično mogu povratiti izgubljene sposobnosti
 2. Preventivna – kojom se radi na očuvanju preostalih sposobnosti koje bi se uslijed neaktivnosti izgubile

Radno okupacijsku terapiju provodi stručni suradnik terapeut Doma čije je radno vrijeme od 07.00 do 15.00 sati.  Prilikom provođenja radno okupacijskih radionica vodi se briga o željama i interesima korisnika, kao i mogućnostima s obzirom na njihovu dob i psihofizičko stanje, a radionice  se provode u grupama. Za nepokretne korisnike aktivnosti  se provode individualno u njihovim sobama, a u skladu s njihovim željama i sposobnostima. Također, provode  se grupne radionice dva puta tjedno za osobe oboljele od Alzhaimerove bolesti i ostalih demencija.

Vrste radnih aktivnosti:

 1. KREATIVNE AKTIVNOSTI

Organizirat će se kroz:

 • izradu ručnih radova i raznih ukrasa
 • likovno izražavanje (crtanje, oblikovanje s glinom, oblikovanje s fimo masom)
 • prikladna ukrašavanja prostorija Doma
 1. KULTURNO ZABAVNE AKTIVNOSTI

Organizirat će se kroz:

 • obilježavanje raznih blagdana, spomendana i rođendana
 •  razna gostovanja u ustanovi
 • Izlete i posjet izložbama
 • društvene igre
 • čitateljski klub
 1. SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI

Organizirat će se kroz:

 • održavanje cvjetnih površina i sadnja cvijeća
 • pomoć u održavanju čistoće u ustanovi
 • šetnje dvorištem Doma i glavnim parkom
 • branje 2 stabla maslina u posjedu Doma
 • branje grožđa u posjedu Doma
 • branje smokava u posjedu Doma
 • branje naranči u posjedu Doma
 1. VJERSKE AKTIVNOSTI

Organizirat će se kroz:

 • svetu misu
 • ispovijedi
 • blagoslov Doma
 • molitva krunice
 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI

Organizirat će se kroz predavanja i prezentacije na teme po izboru korisnika. Predavanje će držati stručni suradnik terapeut Doma ili odabrani vanjski stručnjak po izboru teme

 1. KULINARSKE AKTIVNOSTI

Organizirat će se kroz:

 • Tradicionalno pravljenje kolača lumblija
 • Pravljenjem sirnica uoči Uskrsa
 • Friganjem pršurata poslije branja maslina i češće po želji korisnika
 • Guljenjem krompira kao pomoć kuharicama u pripremi namirnica za ručak
 • Pravljenje raznih kolača po želji i interesu korisnika
 1. RADNA TERAPIJA ZA OSOBE OBOLJELE OD AD I OSTALIH DEMENCIJA

Aktivnosti će se provoditi kroz različite intervencije:

 • Tjelovježbe
 • Aktivnosti za vježbanje prostorne orijentacije
 • Aktivnosti za vježbanje vremenske orijentacije
 • Kognitivne radionice (npr. memory kartice)
 • Vježbe asocijacije
 • Samozbrinjavanje
 • Numerička percepcija
 • Vježbanje pažnje i koncentracije
 • Vježbanje taktilne percepcije
 • Aktivnosti dosjećanja
 • Biblioterapija
 • Muzikoterapija
 • Pružanje specifične pomoći (podsjetnici u sobi, kupaonici, memo liste, „ključić oko vrata“…)
 • Sudjelovanje u molitvenim grupama
 • Sudjelovanje na raznim događanjima Doma uz prisustvo djelatnika Doma